Unge Venstre

Unge VenstreHva mener Unge Venstre om singelpolitikk?

1 Bolig har vært, og er, ELs viktigste sak. I dag har enslige mulighet til å bygge/kjøpe bolig etter loven (Husbanklån), men økonomien stenger døra fordi en konkurrerer i budrunder med par med to inntekter. Hva er deres syn på dette, og har dere tiltak for å gjøre dette markedet mer tilgjengelig for aleneboende?

Svar: Vi mener det viktigste er å avlaste presset på boligmarkedet, særlig i de store byene. Dette kan gjøres ved bl. a. å bygge flere studentboliger og styrke kollektivtransporten inn og ut av de store byene. Husbanken må brukes til å styrke de som står utenfor boligmarkedet med gode låneordninger.

2 Egenkapital. Myndighetenes krav til økt egenkapital (15 prosent alene er vanskelig å oppfylle. Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent egenkapital hver. Vi mener aleneboere også bør ha egenkapitalkrav på 7,5 prosent for å komme inn på boligmarkedet. Hva er deres syn på dette?

Svar: Vi ser at egenkapitalkravet kan være en stor utfordring. Unge Venstre mener bankene må ha større mulighet til å utvise skjønn, slik at det i større grad kan tilpasses hver enkelt låntaker.

3 Utleieboliger. Konsekvensen av ovennevnte er ofte at aleneboende må leie bolig til de er godt voksne. Leiene er høye, og det er følgelig vanskelig å spare nok til egenkapital. Leiebolig gir heller ikke adgang til boliglån med rentefradrag på skatten. Hva med et skattefradrag for leietagere?

Svar: Unge Venstre mener rentefradraget er urimelig, men mener det er bedre å gjøre endringer i dagens rentefradrag enn å innføre et nytt. Vi vil ha et skattesystem som i størst mulig grad likestiller gjeld og egenkapital.

4 Avgifter. Kommunale avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall personer i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm). Avgift etter forbruk er mer rettferdig, og også mer miljøvennlig. Noen få kommuner har innført differensierte avgifter. Hva bør gjøres for å motivere flere kommuner til å følge etter?

Svar: Vi er enig i at det er godt prinsipp at man betaler for forbruk, men at dette er avgjørelser som best tas lokalt i hver enkelt kommune.

5 NRK-lisensen er under vurdering. Mener dere at avgiften bør differensieres etter inntekt og/eller antall medlemmer i husstanden, slik det for eksempel er gjort i Tyskland og Finland?

Svar: Unge Venstre mener TV-lisensen bør fjernes og at NRK skal finansieres over statsbudsjettet. En finansiering over skatteseddelen er mer rettferdig enn dagens ordning.

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss