O jul med din glede …

O jul med din glede …Julefeiring er igjen oppe i mediene, og det fokuseres på folk som er alene på julaften.

Forventningene til jula er ofte store. Julekveld med familien blir framstilt som en egen uoppnåelig idyll. Det framstilles som et tabu å være alene. Mon tro det er så svart hvitt?

Aleneboende (enslige) velger som alle andre ulik julefeiring. Mange yngre reiser ofte hjem til foreldre, andre på fjellet eller avvikler ferie utenlands. Noen feirer jul sammen med venner.

Aleneboende kan velge hvem de vil være sammen med. Mulighetene er der for selv å ta initiativ hvis en ikke er syk eller svekket på grunn av alder.

112.000 (2012) feirer jul alene, ønsket eller ikke. Aleneboende har sitt eget hjem 365 dager i året, og julaften er bare én av disse.

Alle, uansett sivilstand, har behov for alenetid. Julaften kan en slappe av etter, for mange, hektiske hverdager. En finner ro og tid til ettertanke.

Arrangementer for eldre og enslige eller å invitere ukjente hjem er sikkert godt ment.

Det viktigste er å forstå og akseptere at enslige/aleneboende har samme menneskeverd, uansett om de feirer jul alene eller sammen med andre.

 

God jul!

 

Ragna Nogva  

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss