Enslige presses ut!

Enslige presses ut!Vi er inne i valgdebatter foran stortingsvalget 2017. Temaene gjentas og endevendes ustoppelig mens enkelte saker stues bort. Slik er skjebnen for aleneboendes levekår.

Kongens ja til ”enslige”

I sin tale til den nylig avholdte hagefesten, inkluderte Kong Harald gruppen enslige i sin oppsummering av mangfoldet vårt samfunn består av. Jeg hoppet omtrent i stolen ved å høre temaet ”enslige” nevnt på linje med alle andre.

Her, fra HM Kongens tale: ”Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar.” – Videre sveipet han i et dypdykk gjennom ulike samfunnsgrupper. Jeg tror flertallet av nordmenn og innvandrere har merket seg denne spesielt gode talen der Kong Harald fulgte opp sitt valgspråk, ”Alt for Norge.” Vi ble alle inkludert.

Boligpolitikk
Løpske boligpriser kan ta pusten fra par som søker bolig, og det må være opplagt at aleneboende sliter mer enn dobbelt.
Hva om valgdebattene tok for seg førskolelæreren på 30–35 år som har studiegjeld og ønsker å etablere seg alene? Finansministeren snakker bare om ”unge i etableringsfasen”; hva om hun inkluderte tusener på tusener av voksne som heller ikke greier å skaffe egen bolig? (Grupper på 30–45 år.)

Et nyskapende forslag

I sin tid som finansminister foreslo Gudmund Restad (Sp, 1997–2000) å innføre et årlig skattefradrag på 12.000 kroner til hushold som leide bolig, dette for å likestille mer med skattfradrag for lån til egen bolig. Forslaget ble ikke vedtatt.
I dag bor 44.000 enslige mellom 25 og 44 år i utleiebolig, altså er de ”voksne i etableringsfasen”.

Subsidier

I sin tid som finansminister på 1950-tallet - uttalte Trygve Bratteli – i debatten om å innvilge husbanklån også for enslige: ”Dersom de enslige også skal ha subsidier, hvem skal da til syvende og sist betale?” Her innrømmet han tydelig at enslige subsidierte andre brukergrupper ved å betale mer!
Det var en stor seier for Ensliges Landsforbund i 1959 vant frem i saken om husbanklån også for enslige.
(Husbanken hadde den gang et nedskrivningsbidrag som ble slettet ved utgangen av lånet.)

For en lærerårslønn på kr. 60.000 (1973) kunne jeg, økonomisk, ha kjøpt fem toroms leiligheter mens jeg i dag måtte ha over 3.000.000 kroner for å kjøpe igjen min ene!

Overføringer

Barnetrygden ble innført (1946), senere kom alle andre ordninger og utgjør i 2016, over 37 milliarder kroner fra Barne- og likestillingsdepartementet pluss ca. 8 milliarder fra andre departementer. Det gjelder barnetrygd, kontantstøtte, utdanningsstønad, bostøtte, stønad til barnetilsyn, for å spesifisere noe.

Og, kan etterlattepensjon til både ektepar og partnerskap ha overlevd seg selv i takt med full yrkesaktivitet for begge i parforhold?

Hva så for enslige?

Et minimum av tiltak måtte være at avgiftssystemene i Norge ble lagt om etter forbruk. Det ville spare inn en del, ikke minst for aleneboende/enslige/single!


Agnes Husbyn

tidligere generalsekretær
Ensliges Landsforbund

 

 

                                         

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss