Hard kritikk mot nytt forslag til NRK-lisens

Hard kritikk mot nytt forslag til NRK-lisensGammeldags, usosialt og lite nytenkende. Det var en del av de umiddelbare reaksjonene da det såkalte Rimmereid-utvalget 1. juli la frem sitt forslag til en ny, fremtidig finansiering av NRK.

Utvalget landet på en løsning der man anbefaler å erstatte dagens lisens med en fast avgift for alle landets husstander, uansett hvor mange som bor i husstanden, og uavhengig av hva husstanden har av plattformer å ta inn NRK på. 

Ensliges Landsforbund har lenge påpekt det urimelige i at enslige rammes økonomisk av en rekke offentlige avgifter, som vannavgifter, kloakk, eiendomsskatt etc. NRK-lisensen er intet unntak. 

En aleneboer betaler like mye som en storfamilie på 6 – 8 mennesker, og mange har lenge etterspurt en differensiering av lisensen.

Med en omlegging av kringkastingsavgiften hadde mange håpet på at den nye avgiften ville få en etterlengtet sosial profil, men det ser aktså ikke ut til å skje.

– Urettferdig

Venstre-leder Trine Skei Grande (bildet) er en av dem som er sterkt kritisk til Rimmereid-utvalgets forslag til finansieringsmodell. Det er særlig den sosiale profilen  eller mangel på sådan som faller Skei Grande tundt for brystet: 

– Jeg synes det er urettferdig at jeg med min inntekt skal betale like mye som min mor som er minstepensjonist, har én TV og ikke bruker nettet i det hele tatt. Det kan også undergrave lisensen.

Hvis Grande fikk bestemme, hadde NRK-lisensen blitt erstattet med en egen skatt, som i Finland.

– Dette er en veldig gammeldags modell å tenke avgift på. Det beste tror vi hadde vært å legge en liten promille inn i skatten, slik at du hadde betalt ut fra hva du tjente. 

 Også SVs Bård Vegard Solhjell ytret seg sterkt kritisk til komiteens forslag:

– Dette er også en modell med null sosial profil. Personlig har jeg støttet den finske modellen, som er langt mer rettferdig.

Dette foreslår utvalget:

* Betalingen for NRK vil være omtrent det samme, eller lavere. Dagens kringkastingsavgift er i 2016 på 2834,70 kroner i året.

* Fremtidens avgift skal knyttes til om du disponerer en bolig. Det skal kun betales ett bidrag per boenhet. «NRK-bidraget» tar ikke stilling til om det finnes apparater i boligen som er egnet for konsum av NRKs innhold. Les: spillkonsoller, nettbrett, datamaskiner, mobiltelefoner eller tv-apparater.

* NRKs lisensavdeling skal stå for innkrevingen, og NRK mottar inntekten.

* Siden alle som disponerer egen bolig skal betale «NRK-bidrag», fritas bedrifter og institusjoner. 

Dette har utvalget vurdert:

Disse modellene for kringkasingsavgift har vært vurdert: 

Dagens modell: Alle som eier en TV, blir registrert og avkrevd en årlig, flat kringkastingsavgift som settes av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

* «Dansk modell»: Som dagens NRK-lisens, men knyttet til alle plattformer som kan motta radio- og TV-signaler. Dermed vil alle som eier PC, mobiltelefon eller nettbrett også bli avkrevd lisens, selv om de ikke eier TV-apparat.

* «Tysk modell»: En fast årlig avgift per husstand, uavhengig av om man eier mottaksutstyr eller ikke. Dette er ordningen et flertall i utvalget anbefaler.

* «Finsk modell»: En ørmerket prosentsats som trekkes direkte sammen med skatten. Med denne modellen får husstander og personer med lav inntekt også lavere kringkastingsavgift.

* «Nederlandsk modell»: Innebærer at allmennkringkasteren finansieres direkte over statsbudsjettet.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss