Offentlige avgifter: Regjeringen må rydde i eget reir

Offentlige avgifter: Regjeringen må rydde i eget reir

Av Agnes Husbyn

Regjeringspartiene har uttalt seg om at Norge har et gammeldags kommunalt avgiftssystem med like store fastledd uansett antall personer i husstanden. Dette faller svært urimelig ut for alenehushold.
Dette gjelder fastavgifter for vann/avløp/renovasjon og nettleie for strøm.

Men, hver gang Ensliges Landsforbund har påpekt dette, kom svaret som et ekko: Kommunene selv må bestemme dette og innføre en differensiering. Kommunene, på sin side, sparker ballen tilbake til Staten og mener at det må inn-føres et ekstra skattefradrag for aleneboende for å kompensere for uretten. Kommunene er avhengig av systemet slik det er i dag.

Ca. 900.000 alenehusholdninger forventer at regjeringen vil skjære gjennom og endre prinsippene for avgiftsbelastning, over til betaling etter forbruk. Dette ville slå positivt ut for miljø og sparehensyn. Og, det rette må være å starte på områder der staten selv har ansvar?

Veiavgiften: Innføre differensiert avgift etter kjørte kilometer slik forsikringsselskapene gjør det. Der starter de på 5000 km og går trinnvis oppover. Kunne forsikringen innkreve avgiften også?

Kringkastingsavgift: Differensiere til mindre avgifter for alenehushold. (Bebudet endring til høsten, men det ser ikke lovende ut - se artikkel side 2 i dette nummer).

Telefon, fastledd: Differensiere etter forbruk

Strøm: Redusere avgift til staten, differensiert etter forbruk.

Grunnen til at styrende organer ikke gjør noe med avgiftssystemet, må være mangel på vilje?
Nå ligger utfordringen der, opp i dagen, til rette ansvarlige. Kast gjøkungen ut av reiret og skap større rettferdighet for de minste forbrukerne!

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss