Aleneboende: Et gjennombrudd i familiemeldingen

Aleneboende: Et gjennombrudd i familiemeldingenFor første gang har en familiemelding fra regjeringen et eget kapittel om aleneboende.

Regjeringen ved statsråd Solveig Horne (bildet) la nylig frem sin familiemelding (Meld. St. 24 2015-2016: Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter). Skrivet var den første familiemeldingen fra regjeringen på 13 år.  Sentralt i meldingen sto arbeid mot vold i nære familierelasjoner, og dette ble da også understreket både fra regjeringshold og i pressen.

For oss i Ensliges Landsforbund ble meldingen en liten milepæl: Aleneboende ble for første gang viet et eget kapittel i en familiemelding.

Innholdet i det tre sider lange kapittelet viser at arbeidet vårt forbund har ført gjennom mange år er blitt lagt merke til. Over to sider  drøftes den sterke veksten i antallet enkeltpersonhusholdninger i Norge, de generelle levekårene for denne gruppen, og de sosio-økonomiske utfordringene de står ovenfor.

Kapitelet konkluderes med følgende: ”En mulighet for å imøtekomme aleneboendes utfordringer, kan være ytterligere å differensiere ulike gebyrer og avgifter knyttet til bolig”.

Ensliges Landsforbund vil følge opp meldingen fremover.

 

Foto: Ilja C. Hendel

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss