Solid pensjonshopp, men ikke for enslige

Solid pensjonshopp, men ikke for ensligeAlt ligger til rette for en solid økning i inntekten for norske pensjonister, men bare for gifte og samboere. Selv om det er bare Fremskrittspartiet som ønsker det.

Tekst: Jostein Ljønes
og Curt Johnson

Det har skjedd før, det skjer trolig til neste år, og det kan skje enda en gang i fremtiden: Norske pensjonister får økt pensjon, men bare dersom de er gifte eller samboere.
Fra 1. september neste år kan pensjonistene få en ekstra «lønnsøkning» på rundt 4.000 kroner hver. Pensjonsøkningen vil koste staten rundt 2,7 milliarder kroner ekstra i året – og gjelder ikke for enslige. Endringene ligger i forslaget til statsbudsjett for 2016, som skal vedtas i løpet av høsten

Sivil status er eneste kriterium for å skille hvem som skal få den planlagte, varige pensjonsøkningen som Regjeringen vil dele ut.

Frp vinner

Selv om det kun er Fremskrittspartiet som er for denne økningen, er det svært sannsynlig at den blir gjennomført. Under regjeringsforhandlingene etter stortingsvalget i 2013 gikk regjeringspartner Høyre og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti motvillig med på å hjelpe Frp med å gi parpensjonistene et økonomisk løft i løpet av inneværende stortingsperiode. Det betyr at partiene har skrevet under på at Frp skal få viljen sin. Ettersom de fire partiene har flertall på Stortinget, er det sannsynlig at det vil skje, til tross for at særlig Venstre og KrF er imot.

I budsjettforhandlingene før Stortinget tar juleferie, kan det selvsagt komme endringer. For eksempel kan pensjonsøkningen utsettes en måned eller tre, slik KrF har foreslått. Men at endringen kommer, synes åpenbart: Hvis ikke, blir det sett på som et løftebrudd overfor Frp. Det kan i så fall velte hele Regjeringen, og stille støttepartiene Venstre og KrF i et svært uheldig lys. Småpartiene har lovet og skrevet under på å støtte Frp i det som er en av partiets merkesaker.

Frp har mange pensjonister i velgermassen, og partiet har i mange år snakket varmt for å øke pensjonene for gifte og samboere. En pensjonsøkning for hundretusenvis av parpensjonister regnes som den største økonomiske seieren Frp har innkassert siden partiet for første gang ble del av en regjering for drøyt to år siden.

Ikke første gang

Akkurat det samme skjedde under Bondevik II-regjeringen: Da klarte Frps Carl I. Hagen i opposisjon å få gjennomslag for å endre avkortningen av grunnpensjonen for pensjonistpar fra 75 til 85 prosent, noe som resulterte i høyere inntekt for alle pensjonister – bortsett fra enslige. Nå er det Hagens arvtager, aleneboeren Siv Jensen, som slår et slag for de gifte og samboende.

På partiets egne hjemmesider forklarer partileder og finansminister Jensen hva som skjer, og hvorfor:

– Grunnpensjonen er differensiert etter sivilstand. Enslige får 100 prosent av grunnbeløpet, mens gifte og samboende får 85 prosent av grunnbeløpet, forklarer Jensen.

– Denne pensjonsordningen har det vært bred enighet om på Stortinget, begrunnet i at det koster mer å bo alene enn sammen med noen. Fremskrittspartiet er likevel motstander av ordningen. 

Det vil skje igjen

– Det betyr at pensjonister taper pensjon på å være gift. Det er bare Frp som har kjempet mot denne urettferdige ordningen. Derfor er vi glade for at vi i samarbeidsavtalen og Sundvolden-plattformen fikk gjennomslag for å kutte avkortningen for gifte og samboende til 90 prosent av pensjonen. Neste mål er å fjerne hele avkortningen, slår Jensen fast.

50.000 enslige
minstepensjonister

Mens en halv million alderspensjonister, 140.000 uføretrygdede og 15.000 på AFP trolig får inntektsøkning, er det rundt 50.000 enslige minstepensjonister som står på stedet hvil.

Satsen for laveste pensjon for aleneboere i Norge er på rundt 175.000 kroner i året. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss