"Single blir ikke sett på som likeverdige"

Fem av åtte politiske partier nekter å oppgi hvor mange single de har på Stortinget, uten at vi har bedt om navn. (Høyre, Ap, Krf, Venstre og Senterpartiet). Her er kommentarene fra Ensliges Landsforbund.

Bladet Singel har bedt om kommentarer fra to valgforskere, professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo og professor Toril Aalberg ved NTNU i Trondheim. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Heller ikke «hele venstresidens tankesmie» Manifest, tankesmien «for det moderne sentrum-venstre», Agenda, eller «den liberale tankesmien Civita» vil mene noe om problemstillingen. Tankesmiene som skal drøfte de store spørsmålene og levere premisser for utviklingen av ny politikk, beskjeftiger seg ikke med singelpolitikk, selv om det handler om en million mennesker.

Bladet Singel har også bedt Institutt for samfunnsforskning om å svare på spørsmålene, men også her uten respons.

Slik kommenterer hovedstyreleder Ragna Nogva i Ensliges Landsforbund den rungende tausheten: 

 

1: Hva kan være årsakene til at det er så hemmelig?

Det er vanskelig å si. Trolig har det med holdninger å gjøre.

 

2: Vår undersøkelse viser at det er 13-15 aleneboere på Stortinget, tilsvarende 8-9 prosent – mot 41 prosent singelhusstander på landsbasis. Hvorfor er det så få single på Stortinget i forhold til storsamfunnet?

Personer i posisjoner (menn generelt) har ofte «bakkemannskap» hjemme som støtter og ordner de daglige gjøremål. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret gjelder for en stor del fortsatt for disse.

Aleneboere har flere oppgaver de må løse alene mens par fordeler en del oppgaver. Det blir en dobbeltbelastning. Kanskje tenker mange: «Det nytter så lite». De føler de ikke har kapasitet til å stille opp i kampen for egen gruppe.

 

3: Tror du det betyr noe for partienes singelpolitikk, at det er så få aleneboere på Stortinget og i Regjeringen?

Ja. Ordtaket: «Den vet best hvor skoen trykker som har den på» gjelder. 

Fra ut på 1970-tallet er begge i parforhold stort sett i arbeid. Det har revolusjonert familieøkonomien å gå fra én til to inntekter. Dette har ikke politikerne tatt inn over seg i handling.

 

4: Hva kan være årsaken være til at singelpolitikk nærmest er et ikke-tema i politikken?

Holdninger. Single blir ikke sett på som likeverdige.

Det er ikke politisk vilje til («korrekt») å prioritere f. eks. rettferdig fordeling ved at den som forbruker mer, betaler for det. 

Eksempler: Fast avgift på strøm og kommunale avgifter er de samme om du bruker mye eller lite.
2-inntektsfamilier med høy inntekt trenger heller ikke alle støtteordninger som barnetrygd, kontantstøtte etc. Skjerpet lavere forbruk vil også gi bedre miljø. 

 

5: Ville singelpolitikken ha vært mer fremtredende dersom det store flertallet på Stortinget var aleneboere? Med for eksempel over 90 prosent bønder på tinget ville vel overføringene til landbruket ha økt – eller?

Ja. 

 

6: De rødgrønne droppet stortingsmeldingen om enslige fordi gruppen er «for sammensatt». Hvor godt er dét argumentet? Er ikke småbarnsforeldre, pensjonister, og andre grupper like sammensatt – Trygve Hegnar, Kjell Inge Røkke og andre rikinger nyter vel også godt av barnetrygd, kontantstøtte eller honnørrabatt, på lik linje med alle andre, dersom de er i målgruppen?

Påstanden om at gruppen enslige er «for sammensatt» er ikke noe argument. Alle grupper i samfunnet er sammensatte.

Ensliges Landsforbund arbeider for å bedre aleneboendes økonomiske kår.

Dette magasinet viser at det er nødvendig. Fakta er at mange aleneboere har lavere inntekt enn befolkningen som helhet. Svært mange leier bolig fordi de ikke greier å skaffe nok egenkapital til å komme seg inn på boligmarkedet. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss