Fra vondt til verre for single i boligmarkedet

Fra vondt til  verre for single i boligmarkedetAldri har det vært så vanskelig for single å komme inn i boligmarkedet, og verre skal det bli. Det er politikernes feil, ifølge Boligprodusentenes Forening.

Tekst: Jostein Ljønes og Curt Johnson

Årsaken til de kraftige prisøkningene i boligmarkedet de siste årene er mangel på nye boliger, som igjen er et resultat av tungrodd byråkrati og manglende politisk handlekraft, skal vi tro administrerende direktør Per Jæger (bildet under) i Boligprodusentenes Forening.

 

Rammer single

Boligprisene har føket til værs, de minste leilighetene har økt mest i pris, noe som i særlig grad rammer aleneboere. 

På toppen kommer de siste innstramningene fra Finanstilsynet, som gjør at kravene til egenkapital og avdragsbetaling skjerpes ytterligere.

Hele årsaken til de galopperende boligprisene handler om politikk. Hvis politikerne legger til rette for det, kan det bygges mange nok boliger til at prispresset avtar.

Ifølge en prognose fra Prognosesenteret må det på landsbasis bygges 37.000 boliger hvert år for å holde tritt med befolkningsveksten frem til 2020. Selv om boligbyggingen har tatt seg opp de siste årene, er det ikke nok. Ifjor ble det bygget drøyt 28.000 boliger (se graf under).

 

Verre for de single

Ifølge Jæger i Boligprodusentenes Forening ligger ansvaret hos politikerne, både lokalt og sentralt. Han mener det er enkelt å øke boligbyggingen og dermed redusere prispresset.

– For å få nok boligbygging må vi ha nok land å bygge på. I Oslo bygger vi under halvparten av det som trengs. Når kommunen i tillegg har begrensninger på hvor mange små leiligheter som kan bygges, øker prisene unormalt mye på disse fordi det er størst etterspørsel etter de minste boligene. Det er faktisk slik at de små leilighetene subsidierer bygging av større boliger, sier Jæger.

Ifjor ble det igangsatt 2500–3000 nye boliger i Oslo.

– Det burde ha vært bygd 7000, sier Jæger. Og det er lavt regnet: Ifølge Oslos egne tall er behovet enda større enn SSBs beregninger viser.

– Er det kapasitet nok i byggenæringen til å øke utbyggingen så kraftig?

– Ja, helt klart. Skulle det bli mangel på arbeidskraft, kan vi dessuten hente kapasitet fra utlandet. Det viktigste er at det legges til rette med nok land til å bygge på. Da faller tomteprisene, og det blir billigere boliger, sier Jæger. I tillegg vil boligprisene dempes av at det kommer flere boliger ut i markedet.

 

 

Dramatisk nedgang

I 1973 ble det bygget nesten 44.000 nye boliger i Norge. Ifjor var tallet drøyt 28.000 – selv om behovet for nybygg er skrikende. 

– Hvordan klarte man å bygge så mye på 1970-tallet, med de ressursene som fantes da, når man ikke får det til i dag?

– Det er bare å sørge for nok tomter. Markedet kan levere, men det må bygges nok og av god nok kvalitet. Vi har behov for mange nye boliger, og det handler utelukkende om politikk, sier Jæger.

 

For lang behandlingstid

Den største utfordringen er å få ned behandlingstiden på reguleringsplaner. Særlig i Oslo, Bergen og Tromsø må det tenkes i større sammenhenger, og man må planlegge for bygging nær sentrale kollektivknutepunkter, understreker Jæger.

Han legger mye av ansvaret for sendrektigheten på politikere i den enkelte kommune.

– Lokalpolitikernes muligheter til å styre alt i detalj må reduseres. Når nabokommuner i dag kan stille med helt forskjellige krav i plan- og byggeprosessen, sier det seg selv at det blir dyrere å bygge og, det tar lengre tid.

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss