Vet Høyre hva Høyre mener?

Vet Høyre hva Høyre mener?Enliges Landsforbund har i flere år kjempet for en stortingsmelding om aleneboendes kår i Norge. I 2005 var det stortingsflertall for dette. Det ville det vært nå også, dersom Høyre inneværende stortingsperiode ikke hadde snudd 180 grader.

Tekst: Curt Johnson og Jostein Ljønes
 

April 2014:  Ønsker partiet en egen stortingsmelding om singles levekår?

Høyres hjemmeside: Vi stiller oss positive til en slik melding.

Juni 2015: Vil dere støtte kravet om en egen stortingsmelding for enslige?

Epost fra Høyre: Det er ikke tiltenkt en egen melding for enslige.

Fra 2014 til 2015 har Høyre snudd i synet på en egen stortingsmelding for enslige. 

Dersom partiet ikke hadde foretatt denne snuoperasjonen, ville det i dag vært flertall blant våre folkevalgte for en slik melding. 

Det viser en spørrerunde bladet Singel har foretatt blant partiene på Stortinget.

Men på Høyres egen hjemmeside slås det fast at partiet støtter tanken om en egen stortingsmelding for single (se faksimile). Artikkelen ble lagt ut 30. april 2014, og ligger fortsatt på denne lenken:

http://www.hoyre.no/aktuelt/arkiv/singelpolitikk

Under tittelen «Singelpolitikk» besvares spørsmål om stortingsmelding slik:

Spørsmål: Ønsker partiet en egen stortingsmelding om singles levekår?

En singelmelding bør gjennomgå alle sider ved det å bo alene, slik at den kan legge et godt grunnlag for å vurdere tiltak rettet mot single.

Svar: Vi stiller oss positive til en slik melding.

 

 

Fanesak

En egen stortingsmelding for enslige har lenge stått høyt oppe på kamplisten til Ensliges Landsforbund.

For det koster å bo alene i dagens Norge. Mange faste regninger, som fastavgift på strøm, kommunal renovasjon, aviser og TV-lisens er like høye for en som bor alene som de er for tobarnsfamilien i leiligheten ved siden av. I tillegg er det svært mange enslige som leier bolig fordi de rett og slett ikke har tilstrekkelig egenkapital til å komme seg inn på boligmarkedet. Å leie bolig er jo også beviselig  et tapsprosjekt i det lange løp.

Nå kunne det altså blitt flertall for en stortingsmelding som satte disse problemene i fokus, men Høyres kuvending skrinlegger den muligheten.

Regnestykket ser slik ut:

 

Ap og FrP negative

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har lenge flagget at de ikke vil gå inn for en egen stortingsmelding som skal kartlegge aleneboeres kår i Norge, og de bekrefter også dette overfor bladet Singel.

Til sammen har disse to partiene 84 representanter på Stortinget. De øvrige – Høyre, Sp, KrF, SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har de resterende 85 plassene på Løvebakken, og kunne med dette altså ha mobilisert et knepent flertall for en ensligmelding.

KrF i bresjen

Venstre har i flere år stått fremst på barrikadene for en slik melding, og er fortsatt positive.

Likevel er det Krfs fortjeneste at en slik melding var nær ved å bli utarbeidet av Bondevik 2-regjeringen. Barne- og familieminister Laila Dåvøy jobbet intenst for å få gjennom meldingen i 2004, men da Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten i 2005, sørget partiets påtroppende minister Karita Bekkemellem for å plassere planene i en skuff. Krf er fortsatt positive til en singlemelding.

Grønne på vippen

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er også positive til en melding om aleneboeres livsvilkår, og Miljøpartiet De Grønne får premien for undersøkelsens mest kontante svar: «JA»!

Det er for øvrig et interessant poeng at hvis ikke Høyre hadde snudd, så ville Miljøpartiet De Grønne med sin ene representant ha sørget et knappest mulig flertall for en melding:

Én stemme.

 

Her er Høyres svar på Singels spørsmål:

Spørsmål: Vil dere støtte kravet om en egen stortingsmelding for enslige?

Svar:På dette feltet arbeider Høyre tett med regjeringen og da spesielt Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet (BLD) som for tiden arbeider med en egen familiemelding og en likestillingsmelding. Utover dette er det ikke tiltenkt en egen melding for enslige.

 

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss