Enslige får minst bolig for pengene

Enslige får minst bolig for pengeneMens nær 90 prosent av samboende eller gifte par eier sin egen bolig, er det bare drøyt 60 prosent av aleneboerne som er like heldige.

Tekst: Jostein Ljønes  og Curt Johnson

For litt siden solgte eiendomsmegler Marita Friis Stensland (bildet til høyre) en ettroms leilighet (bildet over) i Oslo sentrum for 2.195.000 kroner. Fordelt på 23 kvadratmeter, gir dette en kvadratmeterpris på 95.435 kroner. Prisrekord for et stort kott? I alle fall ikke langt unna.

– Boligmarkedet for små leiligheter i Oslo har alltid vært hett. Men det er først nå at det virkelig har tatt av. Det er ikke lenge siden leiligheter på rundt 20-30 kvadrat aldri bikket 2 millioner. Det gjør mange av dem lett i dag. Man får mindre og mindre for pengene, og det er jo en trist trend for dem som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet, sier Friis Stensland til bladet Singel. 

 

Tøffest alene

Markedet rammer de single hardest: Mens eneboliger øker friskt i pris, øker småhus mer, og leiligheter aller mest. Slik har det vært i årevis (se grafikk på siden til høyre), og trenden ser ut til å fortsette, selv om økt arbeidsledighet i det siste har gitt noe prisfall i deler av landet. Størst er prisøkningen på de minste leilighetene som er ment for én person, og tøffest er det der flest ønsker å bosette seg – det vil si i Oslo og andre store byer. 

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea jobber med slike problemstillinger til daglig, og bekrefter inntrykket: 

– Å etablere seg på boligmarkedet er en langt mer kostbar affære dersom man er én. Den bratte boligprisveksten har gjort terskelen for førstegangskjøpere svært høy, og for mange er det umulig å skulle realisere boligdrømmen på én inntekt, sier Reitan.

– Studier understøtter dette. I en av våre undersøkelser kommer det frem at det kun er i overkant av 60 prosent av dem som bor alene, som eier sin egen bolig. Av de som er gift eller samboende, er andelen som eier bolig nærmere 90 prosent. Dette gapet bidrar til å skape et klasseskille som oppleves som urettferdig for mange, sier Reitan.

 

Dyrt i blokk i by’n

Tall fra SSBs siste folke- og boligtelling i 2011 viser at 23 prosent av alle norske boliger er blokkleiligheter. I Oslo er blokkandelen mer enn tre ganger så høy med 72 prosent. Det er også i hovedstaden det finnes flest små boliger. Nesten seks av ti boliger i Oslo er på under 80 kvadratmeter, og mer enn hver femte husstand i Oslo har mindre enn 30 kvadratmeter. Her finner man både de yngste og de eldste beboerne: Aldersgruppene 20-29 år, og over 80 år, er kraftig overrepresentert i de minste leilighetene.

Spådde feil

Over hele landet er det slik at blokk-leiligheter er dyrere per kvadratmeter enn rekkehus og eneboliger. De fleste familier får dermed betydelig mer bolig for pengene enn aleneboerne gjør. I Oslo er for eksempel blokkleiligheter generelt 30 prosent dyrere per kvadratmeter enn rekkehus.

«Det er sterk vekst i byggingen av små boliger, og kanskje vil prisveksten for slike boliger dempes», skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i en analyse for åtte år siden. Det motsatte har skjedd. Selv om det bygges flere små boliger, holder ikke utbyggingen tritt med økningen i antall aleneboere. Derfor fortsetter de minste boenhetene å øke mest i pris.  

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss