EL utfordrer Trine Skei Grande

EL utfordrer Trine Skei GrandeEL har møtt Venstre-leder, Trine Skei Grande, i Stortinget. Venstre og KrF har stor innflytelse på regjeringen, så møtet var av stor interesse for oss.

Finansministeren mente skattefradrag for aleneboende ikke egner seg fordi vi er en uensartet gruppe hvor kun få er vanskeligstilt. Trine Skei Grande mener, som vi, at det er feil å trekke fram aleneboende som uensartet gruppe - det er i tilfelle de andre familieformene også.  

«Det som forundrer meg i forhold til singelpolitikk, er at det fortsatt er så mange tabuer knyttet til den. Det er nesten sånn at journalister ikke vil skrive om det, enda så mange det angår. I dag har vi mange samlivsformer der vi bryter ned tabuer, mens vi fortsatt har familieformer som det er tabuer knyttet til”, sier hun.

"SSB-undersøkelsen som ble gjort i 2005/2006, sist Venstre var i regjering, viste jo at enslige er en gruppe som taper både når det gjelder lønn, levekårsutvikling og helse. Likevel (eller læll, som Grande sier – hun er fra Nord-Trøndelag), er det helt tabu å snakke om dette. Selv de partiene som er veldig opptatt av å utjevne sosiale forskjeller i Norge, bare fnyser og flirer av denne debatten. Det synes jeg er rart, er at man ikke tar den på alvor.»

 • Vet du noe om hvorfor?

«Hmja, det er sikkert fortsatt noen tabuer knyttet til det å være alene», svarer Grande.

 • Har du noen tanker om at det kanskje vil gå ut over par eller barnefamilier dersom enslige skulle betale mindre – er det derfor man ikke vil høre om saken?

Skei Grande avviser dette. «Nei, jeg tror ikke det er dét det handler om. Mitt engasjement for single handler jo ikke om at det skal bli verre å være barnefamilie. Men jeg tror vi fortsatt streber mot et ideal som er mor, far og barn. Det er grunnlaget for politisk debatt. Samme hvor mange som er gjennom mange ulike familieforhold i løpet av et liv. Selv om vi ser store endringer i forhold til hvordan folk lever, så holder debatten seg fortsatt steinhardt til at det skal være mor, far og barn.

HELSE

Jeg mener at dette burde vært en større del av helsedebatten. Vi har et helsesystem som er såpass avansert at når du er syk, er du avhengig av hjelp for å komme gjennom det. Helsevesenet i Norge er litt sånn som fengselsvesenet i noen land – at mat er noe du får når slektningene dine kommer og leverer det. Norsk helsevesen er laget som om det skal være noen som ordner opp for deg. Hvis du er psykisk syk, går det ofte særlig langt før du får hjelp, hvis du ikke har noen som pusher deg gjennom systemet. Denne diskusjonen har vi aldri tatt i Norge.»

 • Ja, det er sant. Men vi må minne om at vi må prøve å få konkrete svar av deg i dag?

«Problemet er», fortsetter Skei Grande, «at mange av oss har brukt mye tid på disse problemstillingene uten å få veldig mye igjen for det. For det er ingen som skriver om dem!»

AVGIFTER

 • Det er derfor vi tar kontakt med deg nå. Og vi skiver om det: Venstre og KrF sitter i sterke posisjoner, og du har mye innflytelse. Derfor vil vi minne om ting som har vært nevnt. Blant annet dette med at du har uttalt at avgiftssystemet er urettferdig og på 50-tallsnivå. Hva mente du med det?

Dette er lett for Skei Grande å svare på. «50-tallet var kjernefamiliens storhetstid. I norsk historie var det kun da kjernefamilien fantes. Norge, i motsetning til Sør- og Øst-Europa, har ikke hatt så mye av storfamilier eller klaner. Vi har hatt flere hus på gården, ett til hver familie. Enten var du i tjeneste, eller du hadde tjenere. Mange mennesker har bodd alene i Norge de siste tusen årene. Men på 50-tallet, da skulle mor være hjemmeværende. Det er egentlig bare da hun har vært hjemmeværende. Før jobbet hun på gården eller annet steds. Fortsatt har vi et avgiftssystem som ligger igjen etter 50-tallet; som forutsetter at alle som bor sammen, er en familie. En husholdning er én familie. Dermed laget man husstandsavgifter, som er grunnleggende urettferdig!»

 • Vil du offentlig hevde at dette er urettferdig?

«Ja», svarer Grande. «På 50-tallet var det ikke så urettferdig. Da hadde en husstand ofte én inntekt. Det var mannen som tjente noe. Nå er en husstand noe helt annet, og mye forskjellig.”

 • Og målet er to inntekter? fortsetter vi.

«De aller fleste har to inntekter», sier Grande. «Det at vi har så mange avgifter som er knyttet til husstand, og ikke til forbruk, er for det første dårlig miljøpolitikk. Og det er veldig dårlig sosialpolitikk. Veldig mange land i Europa har gått over mer og mer til forbruksavgifter.»

 • Har du opplysninger om noen av disse landene?

«De fleste land i Europa har vannmålere i hus, som gjør at du betaler vannavgift ut fra hvor mye vann du faktisk bruker. Det er veldig bra for miljøet», konkluderer Grande.

 • De har altså ikke fastavgift, spør EL og trekker fram Sveits som ett av landene.

Grande trekker på det. «Jeg vet ikke hvordan alle land i Europa organiserer det, men England har i hvert fall vannmålere. Thatcher privatiserte alle vannverkene. Og da fant vannverkene ut at de sto foran store investeringer. Hvis vannforbruket skulle fortsette å stige så mye, måtte de bygge nye rør. Og dermed fant de ut at det var mye billigere å måle vannavgiften ut fra forbruk. For da ville folk forbruke mindre, så de slapp alle investeringene», avslutter hun tørt.

 • Og, vi lar ikke ballen ligge: Det er jo noe som heter stipulering. Vi som er alene, bruker kanskje 75 m3 i året, men i fastleddet betaler vi for i hvert fall 150 m3, opp til 250 m3.

Grande bekrefter at det ikke er noe i veien for å lage vannmålersystem i Norge. «Det er jo det samme vi har på strøm også. Jeg synes forresten det er helt forhistorisk at vi holder på å ringe inn strømmålerstanden vår. I en tid der vi har app’er for alt vi gjør, går det ikke an å få avlest en strømmåler. Jeg mener også at for å få forbruket ned, burde vi ha en mye større variasjon i strømprisene. Det er toppene som er vanskelig for strømsystemet vårt. For eksempel om morgenen, når vi skrur på stekeovnen, vannkokeren, dusjen og vaskemaskinen samtidig. Astrid (Hårstad. Rådgiver. Red. anm.) her, leier rom hos meg i sommer. Og da vi sto opp imorges, satte jeg på oppvaskmaskinen og vaskemaskinen mens du gikk i dusjen, så satte vi på vannkoker og komfyr. Det er dét som gjør at strømsystemet vårt sliter, og derfor vi må bygge ut strømnettet. Hadde det vært billigere om natta hadde jeg satt på de to maskinene da vi la oss, og ikke da vi sto opp», smiler hun.

 «Ja, og det er også bra singelpolitikk», presiserer Skei Grande. «Mer måling av vann, strøm og søppel – mye mer knyttet til forbruk, og ikke til husstand».

 • Hvem er det som kan bestemme dette?

«Det kan kommunene bestemme», svarer Grande kontant. «Jeg mener de holder på å starte opp med strømmålere nå.»

 • EL: Det finnes mange kommuner hvor det installeres vannmålere, men likevel har man fastleddet? Og, på et eller annet vis får de til at man må opp i et høyt forbruk for at det skal lønne seg med vannmåler. Dette er van(n)vittig!

«Vi må stimulere til avgifter etter forbruk i langt større grad”, samtykker Grande, «og det kan kommunen, men også staten, legge til rette for.”

 -  EL hadde en samtale med om avgifter med en av statssekretærene i Kommunaldepartementet. Han endte med å si at de ikke kunne pålegge kommunene å gjøre dette. Så dette må være opp til kommunene selv. Du sier dere kan legge til rette – men hvordan kan man legge til rette uten å planlegge?

LØSNINGER

Her er Grande klar: «Det vi kan gjøre, er for eksempel å sette krav til e-verkene. Vi kan som stat pushe dem til å ha målere for å kunne få konsesjoner i Norge. I Oslo har vi også et ENØK-fond, som kan brukes mye i forhold til dette. Det er klart at det sikkert er mye vi kunne gjort for å få det til. Det jeg tror er vanskeligst, er søppel, for det har alltid vært veldig lokalt.»

 • Politikerne må kunne stille krav til kommunene hvis de ser at systemet er urettferdig», minner vi om.

Grande nikker. «Og så må de som er single, tenke på det når de skal stemme lokalt, og sette krav om rettferdighet. For det er også en del av dette».

 • Men da må de kunne stemme på et parti som de vet har konkrete forslag til tiltak som gavner aleneboende! Hva er det partiene konkret vil gjøre for single? FrP ble jo kåret til landets singelparti før de tiltrådte. Men de har nok mye å sette seg inn i for øyeblikket?

«Snilt sagt», bemerker Skei Grande.

 • Kan Venstre gjøre noe for å avkrefte ”beskyldningene” om at enslige er en spesielt uensartet gruppe? Siv Jensen svarte jo det samme som Arbeiderpartiet i sin tid svarte. 

«Vi vet jo at det er feil», sier Grande.

«Og ytelsene til større familier er ikke differensiert etter lnntekt, skyter vi inn”.

DIFFERENSIERTE TILSKUDD TIL BARNEFAMILIENE

Grande nevner at Venstre ønsker å differensiere for eksempel barnehagesubsidiering og barnetrygd, for å få til en mer målrettet støtte. "Like viktig er det å gjøre noe med avgiftspolitikken, dette lover jeg å gjøre noe med! Videre mener jeg jeg at helsedebatten er viktig, for den tror jeg får store følger for folk. Jeg tror faktisk den får mest følger for enslige menn. Som for eksempel ikke er så flinke til å gå til legen og sjekke seg.»

 •  Jonas Gahr Støre sa i sin tid som helseminister. «Man må bare klage!” Enkelt nok dersom man har et støtteapparat av nære som kan klage, men slik er slett ikke virkeligheten for alle.

Grande: «For å finne fram i helsesystemet, må du være ganske ressurssterk. Og hvis du er skikkelig nedkjørt, og for eksempel psykisk syk, og ikke er i stand til å ordne opp for deg selv, da havner du dårligst ut.» EL setter inn enda et støt: -Men tror dere, nå i regjeringssamarbeidet, at disse tingene blir tatt opp av seg sjøl? Uten at det må komme fra en av dere?»

Grande avkrefter dette. «Men nå har jeg nevnt de to tingene som i hvert fall er viktig for meg å følge opp. Helse og avgifter. Jeg er nemlig skeptisk til skattefradrag. Det har jeg og Agnes (Husbyn, tidligere gen. sekr. i Ensliges Landsforbund. Red.) krangla om siden tidenes morgen.»

Vi ler litt, alle sammen.

- Kan vi få høre hvorfor?

Grande nikker. »Det handler om hvordan du skal kontrollere det.»

Den politiske rådgiveren ber oss runde av, men et siste spørsmål på tampen: - Bare for å klargjøre, når du sier avgifter, tenker du både på VAR-avgiftene og strøm?»

«Ja», sier Skei Grande. «Og lisens. Alle husstandsavgiftene.»

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss