Tid alene - enten man lever alene eller sammen med noen

Tid alene - enten man lever alene eller sammen med noenVi blir stadig flere enslige. Noen enslige opplever for mye ensomhet, mens noen av de som lever i parforhold kan ha behov for mer tid alene. Sokneprest Peter Nordahl Lidegaard i Holtålen samtaler med Marit Manfredsdotter om å skape seg et eget rom, også i parforhold. Selv er han særboer.

Ifølge statistikken øker antall enslige, og overgangen til pensjonsalder er et kritisk tidspunkt. Noen søker ut av parforhold når barna er voksne. Ensomhet er en utfordring, sier sokneprest Peter Nordahl Lidegaard i Holtålen. Han mener vi må våge å snakke om slike ting, og at vi må gi vår partner egen tid – og eget rom. 
 

Her kan du høre Marit Manfredsdotter i samtale med Peter Nordahl Lidegaard:

http://www.nearadio.no/flere-og-flere-enslige/

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss