Med alle krefter i kamp mot kreften

Med alle krefter i kamp mot kreftenDet er lett å gjenkjenne den tidligere direktøren for Kreftregisteret i det hun kommer gående til intervjuet. I tiden etter hennes 70-årsdag, 4. januar 2011, har det vært ekstra mange medieoppslag med heder av hennes innsats som direktør i Krefttilsynet ved Radiumhospitalet. En slank, pen skikkelse med spenstige skritt og fast, vennlig blikk, kommer inn på Bibliotekbaren, Hotel Bristol. Dette er Frøydis Langmark.

Av Agnes Husbyn, leder i politisk utvalg og tidl. generalsekretær i Ensliges Landsforbund.

Hun vokste opp i Pilestredet i Oslo sentrum i en tobarnsfamilie der faren hadde serviceoppgaver med hestetransport for Rikshospitalet. Moren jobbet som vaskeriarbeider der. Slik fikk Frøydis kanskje tidlig innblikk i et miljø der legestudiet ble hennes yrkesvalg? Hun sier selv at hun tilsynelatende ikke hadde sosial bakgrunn for å velge slik? Men foreldrene hadde kultur- og samfunns-interesser som favnet vidt, og de oppmuntret barna til frie valg. Veien for Frøydis gikk via Oslo Katedralskole, til cand. med i 1966 og til spesialist som patolog i 1973.
Navnet Frøydis har hun etter ”modell” fra Snorre og norrøn mytologi ved Frøya, kjærlighets- og fruktbarhetsgudinnen.

Spesialfelt
Faget patologi dreier seg mye om sykdomslære og forskning på celler og vev?
- Ja, men spesialiteten har utvidet seg sterkt gjennom årenes løp og er et svært sentralt verktøy i kartlegging av sykelige prosesser, slik Radiumhospitalet har tatt i bruk Kreftregisteret.

Og, det er nettopp utviklingen av dette ”kartverket” som er Frøydis Langmarks pionérinnsats,  berømmet langt ut over våre landegrenser. Som direktør for Kreftregisteret gjennom hele 28 år, fikk Langmark kreftdiagnosene over fra angst til håp. Hennes kongstanke var/er å følge hver enkelt pasient over hele livsløpet så langt råd er, og kunne gå tilbake i arkivene for å forebygge og forbedre. Helt fra tidlig i turnusperioden ved Ullevål sykehus var hun opptatt av å hjelpe pasientene tilbake til livet fordi døden ofte virket hard og skremmende. Ikke minst gjorde det sterke inntrykk når barn ble rammet.
Langmark jobbet ved Barnekreftavdelingen på Rikshospitalet en del år.

Kvinner og kreft
Mammografi for brystscreening og celleprøver av livmorhalsen har vært forskningsdata samlet av Kreftregisteret gjennom årtier. Norge, og spesielt Frøydis Langmark er internasjonalt kjent og hedret for sin innstas her.
Som instituttoverlege ved Kreftregisteret ble hun direktør der fra 1983 til sin avgang i 2011 og la hele sin innsats i å utvikle instansen til det mangedobbelt ypperste!
Forskning, medvirkning til doktorgradsarbeid (hun tok selv doktorgrad i 1981, på kreft hos barn), foredragsvirksomhet, debatter og forelesninger, you name it, det er en modig forkjemper som har stått på barrikadene.
Fra 1995 har norske kvinner mellom 50 og 69 år blitt oppfordret til å ta mammografi, noe som kan ha redusert dødelighet ved brystkreft med mellom 20 – 40 %? Ca. 600.000 data er registrert her, noe forskrifter via Datatilsynet har ønsket å slette store deler av grunnet mangel på personlig godkjenning av lagring. Frøydis Langmark er den fagpersonen som best forstår betydningen av datalagringen. Hun har kjempet hardt for å få datalovverket til å snu. Avklaring her er ennå ikke i havn?

Celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år anbefales for kvinner mellom 25 og 69 år. Kreftregisteret registrerer alle celleprøver med hjemmel i kreftregisterforskriften, og under streng taushetsplikt. Det er også tatt til orde for vaksinering av jenter for å forebygge livmorhalskreft. Frøydis Langmark er ikke per i dag overbevist om å gå inn for slik vaksinering

Personlig vinkling
Det ville kreve ukers arbeid å lese seg opp på informasjon om Frøydis Langmark. Her har vi møtt live en stor personlighet gjennom et par lunsjtimer.
Først og fremst er det enkelheten som preger henne: Engasjert og direkte i sin fremstilling og utrolig ærlig på egne vegne. I et radiointervju ved ”Ekko” i 2014 (Halvdan Bleken) forteller hun om ekteskap, barn, skilsmisse, et senere samliv med brudd som førte med seg en ulidelig kjærlighetssorg for henne. Slik har hun som har gjort sitt ytterste for å lindre andres smerter, opplevd dyp smerte selv. Hun sammenligner faktisk dette.
Det får meg til å tenke på gudinnen Frøya som var ”samlivspartner” med guden Odin og ble sveket av ham. Det sies at hun vandret hvileløst etter ham og gråt gulltårer. Frøydis Langmark kan være stolt over sin ærlighet og kjærlighet i alle sammenhenger! EL er stolt over at hun er blant våre medlemmer!

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss