Til deg som er frivillig: tusen takk

Til deg som er frivillig: tusen takkIdag, 5. desember, er den internasjonale frivillighetsdagen. Vi benytter anledningen til å takke alle som har vært og ér ressurspersoner i Ensliges Landsforbunds arbeid.

Den internasjonale frivillighetsdagen ble innstiftet av FN i 1985, med ønsket om å synliggjøre frivillig innsats lokalt, internasjonalt og globalt.

Ensliges Landsforbund har siden oppstarten i 1957 vært helt avhengig av frivilliges tid og innsats. Til gjengjeld har forbundet kunnet være en viktig aktør i kampen for rettferdighet for enkeltmennesket. Vår todelte formålsparagraf forteller at vi både har et politisk og et sosialt fokus. Høye boligpriser, skatter og avgifter som rammer skjevt, fordommer, forskjellsbehandling og mangel på nettverk og støtte er blant de sakene vi engasjerer oss i. 

Vi mener at alle har rett til et meningsfylt, selvstendig og verdig liv, også de som hele sitt liv eller deler av livet bor alene. I samfunnspraksisen har ikke dette vært, og er ikke idag, noen selvfølge. Nettopp det at vi engasjerer oss for de som på mange måter står alene, gjør frivillig innsats på dette feltet ekstra inntrykk. Fra enslighet til fellesskap, via frivillig arbeid. 

Frivillig arbeid fremmer respekt, samhold og solidaritet. Gjennom frivilligheten setter man fokus på de tingene i livet som virkelig betyr noe. 

Som Extrastiftelsen twitret idag: Å være frivillig gir dobbel mening: Det betyr noe for andre, men også for den som får bidra.

Vi setter utrolig stor pris på våre ressurspersoner - takk for din innsats!

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss