Regjering også for single?

Regjering også for single?Singeltrønderen Trine Skei Grande, single Siv Jensen fra Oslo og Knut Arild Hareide (singel gjennom 20 år). Vil dette gjøre at ensliges situasjon endelig kommer på dagsordenen?

Det er omtrent ti år siden daværende statsminister Kjell Magne Bondevik uttalte at «enslige hører også med til familiebegrepet». Hvis denne selvsagte uttalelsen var ment å sikre at den store gruppen aleneboende ble inkludert, så fungerte det altså ikke.  Både i uttalelser til media og gjennom stortingsvalgprogrammene til de fire borgerlige partiene sagt at enpersonhusholdninger skal betale mindre i avgifter enn flerpersonshusholdninger. Ulike gebyrer og avgifter er foreldet og slår urimelig ut. Samtlige av de fire borgerlige partiene er innstilt på å fjerne en del krav i den nye plan- og bygningsloven, og redusere kravene til 15 prosent egenfinansiering ved boligkjøp. Begge forhold har gjort det enda vanskeligere for studenter og aleneboende husholdninger å skaffe seg egen bolig, sammenholdt med par og to inntekter.

 

Agnes Husbyn,

Ensliges Landsforbund (EL)

Politisk utvalg

 

(Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende i oktober 2013). 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss