Få single på Stortinget

Få single på StortingetAndelen singelhusholdninger blant politikere på Stortinget er cirka 8–9 prosent, en femtedel av det vi finner i resten av befolkningen. Men nøyaktig hvor liten andelen er, vil ikke partiene opplyse om.

Tekst: Jostein Ljønes og Curt Johnson

Hvis politikerne gjenspeilet resten av befolkningen skulle det ha vært 70 av 169 stortingsrepresentanter som bor alene i husstanden. Undersøkelsen viser at det kun er 13-15 som bor uten partner eller barn, og som per definisjon bor i en singelhusholdning.

Undersøkelsen som er foretatt av bladet Singel blir møtt med hemmelighold, frykt, aggresjon og til en viss grad latterliggjøring. En håndfull politikere og kilder nær beslutningstagerne gir uttrykk for at undersøkelsen har noe for seg. En del av dem har også bidratt anonymt til kartleggingen. 

8–9 prosent

Bakgrunnen for undersøkelsen har vært å stille spørsmål ved om sammensetningen av Stortinget kan ha noe å si for singelpolitikken de ulike partiene leverer – eller mangelen på sådan.

"Enslige blir ikke sett på som likeverdige"

Ragna Nogva, hovedstyreleder, Ensliges Landsforbund

Størst åpenhet fant vi i SV, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Fremskrittspartiet, som oppga tall uten å nøle. 

Undersøkelsen viser at det er null single av syv representanter i SV, null av én i MDG, to av 29 i Frp. Resten av partiene nekter å svare. Bladet Singel har likevel, ved hjelp av kilder i og rundt det politiske miljøet og offentlig tilgjengelig informasjon, kommet frem til at den totale andelen aleneboere på Stortinget er 8-9 prosent. Altså en femtedel av landsgjennomsnittet, som er på 41 prosent enpersonhusholdninger.

«For personlig»

Venstre-leder Trine Skei Grande har tidligere gått i bresjen for ulike singelpolitiske saker, og brukt ord som «tapertema» om det å ta opp ensliges kår på Stortinget. Hennes eget parti har ikke svart på undersøkelsen, tross gjentatte purringer.

Heller ikke Senterpartiet vil oppgi antall aleneboere, men fra kilder i partiet får bladet Singel opplyst at «det er ganske sikkert én av ti». En nærmere gjennomgåelse av listen viser at andelen er ganske sikkert null: Samtlige bor sammen med partner og/eller barn.

KrF «synes ikke det er rett av oss å oppgi opplysninger om den enkeltes privatliv», mens Høyre og Arbeiderpartiet mener det er «for personlig» å oppgi hvor mange single de har i stortingsgruppene. For ordens skyld: Vi har ikke spurt partiene hvem som er single, men hvor mange. 

Høyre, Arbeiderpartiet og KrF oppfordret bladet Singel til å ta kontakt med hver enkelt stortingsrepresentant, i stedet for at partiene gjør en opptelling selv og anonymiserer resultatet.

Vi tok partiene på ordet og sendte ut spørsmål til samtlige 169 representanter på e-post. Det resulterte i 16 svar på fire uker: 

To svarte at de bor alene (én fra Høyre, én fra Arbeiderpartiet), 11 at de bor sammen med noen i husstanden, mens tre svarte at de ikke ville svare. 153 av de 169 unnlot å svare på e-posten.

Tabubelagt

– Det er tabubelagt å være singel, sa Venstre-leder Trine Skei Grande før valget for fire år siden. Hun har åpenbart rett: Å bo alene er fortsatt så tabubelagt at de fleste politiske partiene nekter å svare på hvor mange single de har i egen stortingsgruppe.

Etpar av svarene vi fikk på e-post fra enkeltrepresentanter viste dessuten at det kan være sterke følelser rundt det å bo alene: To reagerte med sinne på at vi overhodet kunne stille spørsmålet, en fryktet at singelstatusen skulle bli omtalt i mediene og at det da vil bli offentlig kjent at huset i hjembygda står tomt i lange perioder.

Tre i Regjeringen

Heller ikke Regjeringen gjenspeiler andelen enslige i resten av samfunnet: Tre av 18 regjeringsmedlemmer, tilsvarende 16,7 prosent, bor alene. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss