Lokale grupper

Ensliges Landsforbund har lokalgrupper og kontakter flere steder i Norge. Klikk på aktuell link til venstre for å finne gruppen som er nærmest deg.

Lokalgruppe nær deg!

Savner du en lokalgruppe der du bor?

Vi har kontaktpersoner flere steder. Kanskje har du eller dere lyst til å starte opp noen aktiviteter? 
Er det noe du brenner for, sosialt, kulturelt eller politisk, som kan være interessant for flere?

Henvend deg til ELs sekretariat for nærmere informasjon: Tlf. 22 09 17 10, epost: post@ensliges.no eller EL, P.b. 6676 Rodeløkka,0502 Oslo

Vi kan kanskje være til hjelp om det gjelder å gjenoppta aktivitet i tidligere avdelinger eller med å starte opp nye. 

Medlemmer som ikke bor i nærheten av en av våre avdelinger, er direktemedlemmer i Ensliges Landsforbund. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss