Utfordringer ved å bo alene

Utfordringer ved å bo aleneBor du alene har du sannsynligvis både høyere utgifter og mindre inntektsmuligheter enn de som bor i parforhold.

Ifølge rapporten ”Aleneboendes levekår” fra Statistisk sentralbyrå (ssb.no) er aleneboende en svært heterogen gruppe. Den består av begge kjønn, rike og fattige, noen reiser mye, andre bruker penger på bolig, noen bor i trange byleiligheter, andre har mange kvadratmeter å boltre seg på, noen er friske, andre er syke, ensomme og så videre. Over 900.000, snart én million, av befolkningen regnes som aleneboende. Det vil si at cirka én av fem i Norge bor alene. 

Å bo alene favner med andre ord alle slags typer mennesker. Allikevel kan man ut fra statistikken finne en del dominerende karakteristikker for denne gruppen. Blant annet finner vi systematiske skjevheter i fordelingen på de aleneboende som gruppe eller innenfor gruppen.

Høyere boutgifter
Aleneboende har høyere boutgifter en gjennomsnittet, med bolig, lys og brensel som dominerende utgifter. Disse utgjør i gjennomsnitt en tredel av alle utgiftene. En gjennomsnittlig norsk husholdning bruker knapt 27 prosent på det samme.

Høye transportutgifter – mindre bilutgifter
Utgifter til transport viser seg å være nest størst på budsjettet for aleneboende. De bruker nemlig i gjennomsnitt drøye 15 prosent av alle utgifter på transport. Dette er allikevel mindre enn for andre husholdninger, da aleneboende i mindre grad har bil enn andre.

Økonomi begrenser sosialt liv
Å bo alene favner alle slags typer mennesker. Mange som bor alene ønsker å dyrke et sosialt liv, men har dessverre begrensede muligheter. Den tredje utgiftsposten hos single blir ifølge Statistisk sentralbyrå utgifter til kultur og fritidsaktiviteter, som utgjør cirka 11 prosent. Dette er riktignok litt mindre enn hos andre husholdninger, men aleneboende bruker en større andel til restaurant- og hotelltjenester. Mange foretrekker med andre ord å gå ut og delta i sosiale sammenhenger, men de økonomiske mulighetene setter større begrensninger enn for par uten barn.

Lavere forbruk
Siden en aleneboendes husholdning har lavere inntektsmuligheter, blir forbruket naturlig nok også lavere. Det er flere årsaker til forskjellene i forbruket mellom husholdninger av ulik størrelse. Inntektene varierer, men antallet inntektstakere i husholdningen har også betydning. Vi synes enslige bør ha samme mulighet som andre til å velge hva de vil delta i, både når det gjelder boliganskaffelse og sosiale aktiviteter. Sosial status skal ikke være et barometer for livsstil. Samtidig er det viktig å premiere de som har et lavere forbruk, for eksempel ved hjelp av avgiftsbetaling etter forbruk. Det er miljøvennlig, opprettholder sunn balanse i samfunnet, og er en viktig etisk faktor. 

Færre forbruksgoder
Det er såkalte stordriftsfordeler for de som bor sammen med noen. Man deler på utgifter til bolig, lys, brensel, møbler, husholdningsartikler, transport og lignende. Lavere muligheter for forbruk gjør for eksempel at single/aleneboende i langt mindre grad har varige forbruksgoder som fritidsbolig, bil, båt og lignende.

Statistisk sentralbyrå tok ikke med kommunale og statlige avgifter med i sin rapport, men dette slår også ofte ut negativt for aleneboende og bør derfor kartlegges, mener Ensliges landsforbund. Det er én av kampsakene til Ensliges landsforbund.

Kilde: Kvinneguiden.no

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss