Interesseorganisasjon for enkeltmennesket

Interesseorganisasjon for enkeltmennesket

Ensliges Landsforbund er en frivillig organisasjon som arbeider for å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende - økonomisk og sosialt.

Nesten 1.000.000 aleneboende

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det snart 900.000 aleneboende i Norge. 4 av 10 husstander består av én person. Likevel handler samfunnsdebatten stort sett om  familiehusholdninger. Dette gjelder både næringsliv og politikk. 

Én inntekt

Fram til 1970-tallet var det vanlig at en familie måtte klare seg med én inntekt. Mye har skjedd siden det, i dag jobber gjerne både mor og far, i tillegg til at barnefamilier årlig blir tilgodesett med milliarder over statsbudsjettet.

Ensliges Landsforbund ønsker en større rettferdighet overfor én-inntekts-husholdningene, som betaler dyrt i forhold til felleshushold.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss